Facebook
Gallery

Contact

כנס סביבה 2050 – מרכז השיח העסקי והציבורי, כל המגמות, המדיניות והחדשנות בתחומי הקיימות והגנת הסביבה בישראל

משבר האקלים וההתחממות הגלובלית מציבים בפני מנהיגי העולם והכלכלה העולמית אתגרים כלכליים, פוליטיים, אסטרטגיים, חברתיים ומדעיים משמעותיים.

במקביל לועידות בינלאומיות ופורומים כלכליים מובילים הדנים בדילמות ובחידושים הסביבתיים בעידן של תיעוש וגלובליזציה, לקראת גיבושו של הסדר בינלאומי עדכני, מתכנס בישראל גם השנה כנס סביבה 2050

כנס סביבה 2050, שם לעצמו למטרה לשמש במה מרכזית לדיון במדיניות ובהובלת תהליכים בנושאים הללו, ולאפשר שיח פורה לקידומם בקרב מקבלי ההחלטות והרגולטורים במגזר הציבורי, מובילי הסקטור התעשייתי-עסקי-פיננסי, נציגי ארגוני הסביבה והחברה האזרחית. כמדי שנה ישתתפו בכנס דוברים מובילים מהארץ ומהעולם.


יועצת תוכן הכנס:
עו"ד ציפי איסר איציק
ראש המרכז להגנת הסביבה
בית ספר למשפטים