כנס סביבה 2020, 2009

הכנס סביבה 2020 2009 התקיים יום שני, 30 למרץ 2009 והאנגר 11, נמל תל אביב. הכנס השלישי, כקודמיו, עסק בדילמות, בחידושים ובאתגרים בתחום השמירה על איכות הסביבה.

מטרת הכנס היתה להיות גורם מרכזי, מלכד, ומחולל שינוי במודעות לנושאי השמירה על איכות הסביבה בקרב הרשויות, התעשייה, הקהילה והארגונים הירוקים. "סביבה 2020Environment " נועד לסייע בגיבוש מדיניות בנושאים אלה בישראל, לאפשר דו-שיח וקידום השמירה על איכות הסביבה בין ישראל ושכנותיה, ולהיטיב את איכות הסביבה בישראל לכולנו ולדורות הבאים.

ייחודו של הכנס, הנובע מהמפגש בין התעשייה והמגזר הפיננסי ובין הגופים המפקחים והארגונים הסביבתיים לדיון משותף, יצר הד תקשורתי נרחב בכנסים הקודמים.
גם בשנה השלישית לקיומו עורר הכנס התעניינות רבה במיוחד מצד התקשורת הכתובה, האלקטרונית והמשודרת. כנס זה זכה להצלחה והענות מרובה.