כנס סביבה 2020, 2011

כנס "סביבה 2020" נערך ביום שלישי 22 במרץ 2011, מלון הילטון, תל אביב
כנס "סביבה 2020" 2011 נערך זו הפעם החמישית הכנס הינו המרכזי בישראל לאיכות הסביבה, אשר במסגרתו מוצגים הדילמות, החידושים והאתגרים העומדים בפני המגזר התעשייתי- עסקי- פיננסי בתחום איכות הסביבה והקיימות.
מטרת הכנס היא להוות גורם מרכזי, מלכד ומחולל שינוי במודעות לנושאים סביבתיים, לסייע בגיבוש מדיניות ולאפשר רב שיח וקידום הנושאים בקרב קובעי המדיניות מן המגזר הממשלתי, הסקטור התעשייתי- עסקי – פיננסי, האקדמיה, ארגונים סביבתיים והציבור.
בין הנושאים אשר שהוצגו בשנת 2011 היו:
• תפיסות מתקדמות לניהול מקיים בתעשייה.
• גישות חדשניות לעידוד צרכנות מושכלת על ידי התעשייה.
• מגמות גלובאליות בניהול סיכונים סביבתיים בתעשייה.
• ניהול ייצור חשמל במציאות משתנה.
• ניהול מושכל של משאבי טבע.
• מגמות עולמיות ומקומיות ברגולציה סביבתית.

בין שותפי הכנס היו: PWC, כימיקלים לישראל בע"מ, מכתשים, LDD, אקוסול פתרונות אקולוגיים לישראל (ויאוליה), פז, קוקה קולה, מכון התקנים, אביב, בזן, טבע, גבעות עולם, בטר פלייס, נשר, מודיעין אנרגיה, גליל הנדסה, החברה לשירותי איכות הסביבה, אוניברסיטת תל אביב, אל"ה, שירותי בריאות כללית, AIG, רמת חובב.

כנס זה זכה להצלחה והענות מרובה.